Veranstaltungsort

Jahrhunderthalle

17 Events

Tino Bomelino

Tino Bomelino
Fr, 1. Oct 2021
20:00

URBANATIX

We, 10. Nov 2021
19:00

URBANATIX - Familientag

Th, 11. Nov 2021
19:00

URBANATIX - Premiere

Fr, 12. Nov 2021
20:00

URBANATIX

Sa, 13. Nov 2021
17:00

URBANATIX

Sa, 13. Nov 2021
20:00

URBANATIX

Su, 14. Nov 2021
17:00

URBANATIX

Su, 14. Nov 2021
19:30
Page  of  3

Address

An der Jahrhunderthalle 1
44793 Bochum
Germany
Route